มทบ.15 ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เพชรบุรี จัดพิธีเปิด โครงการอบรมเยาวชน “เด็กดีของพระราชา” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, December 17, 2023

มทบ.15 ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เพชรบุรี จัดพิธีเปิด โครงการอบรมเยาวชน “เด็กดีของพระราชา”

มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15) และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (กอ.รมน.จ.เพชรบุรี) พร้อมด้วย นางสาวศิริญา เดชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยาและคณะครู ร่วมจัดโครงการอบรมเยาวชน “เด็กดีของพระราชา” 

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15/ผอ.ศอ.ศอส. พระราชทาน มทบ.15 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน จังหวัด เพชรบุรี,นายประจินต์ เสียงเพราะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
การอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนเข้ารับการอบรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 จำนวนทั้งสิ้น 360 คน โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อำนวยการ ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 15 ชมรมพัฒนาสังคมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชน เห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ พัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของเยาวชน ให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และเพื่อแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีแรงบันดาลใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา มีอาชีพที่มุ่งหวังเพื่อการวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิผลสูงสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -17 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยาNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages