ตัวแทนนักเรียนจ.อุดรธานีขอบคุณ ”ศุภมาส” ที่ประกาศยกเว้นค่าสมัคร TCAS - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, December 4, 2023

ตัวแทนนักเรียนจ.อุดรธานีขอบคุณ ”ศุภมาส” ที่ประกาศยกเว้นค่าสมัคร TCAS

รอบแอดมิชชั่นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพร้อมเสนอให้เพิ่มจำนวนสนามสอบ TCAS ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้านรมว.กระทรวง อว.เตรียมให้ทุนการศึกษาพร้อมช่วยลดภาระ กยศ.และภาระการกู้ยืมเรียนของนักศึกษา
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้พบปะกับคณะตัวแทนนักเรียนกว่า 100 คน จากโรงเรียนใน จ.อุดรธานี ได้แก่ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รร.อุดรพิทยานุกลู รร.ดอนบอสโกวิทยา และ รร.เซนต์เมรี่ ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ,เลย,หนองคาย,หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวได้เข้ามาขอบคุณนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกระทรวง อว. ที่ได้ยกเว้นค่าสมัคร TCAS รอบแอดมิชชั่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ “TCAS 67” ในเดือน พ.ค.2567 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะสามารถสมัครเลือกคณะ 1-10 อันดับได้ฟรี เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้สูงสุดคนละ 900 บาท
ทั้งนี้ นาวสาวศุภมาสฯ ได้เปิดโอกาสให้คณะนักเรียนได้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งมีประเด็นคำถามสำคัญคือ กระทรวง อว.จะพิจารณาให้เปิดฟรีค่าสมัครสอบคัดเลือกในรอบอื่นๆ นอกจากรอบแอดมิชชั่นได้หรือไม่ โดยนางสาวศุภมาส กล่าวว่า ขณะนี้กลไกที่กระทรวง (อว.) จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เร็วที่สุดคือรอบแอดมิชชั่น เพราะ กระทรวง (อว.) สามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการสอบ TCAS ได้โดยตรง ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณกว่าร้อยล้านบาท ดังนั้น ในการสมัครอบรอบอื่นๆ ที่เป็นการจ่ายตรงกับทางมหาวิทยาลัยก็จะต้องหางบประมาณมาอุดหนุนเช่นกัน แต่ในส่วนนี้จะมีรายละเอียดหลายอย่างที่ซับซ้อนและต้องคิดให้รอบคอบ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีความแตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากัน ซึ่งต้องขอเวลาในการพิจารณาในรายละเอียดก่อน
(รมว.อว.) กล่าวต่อว่า กระทรวง (อว.) ยังมีนโยบายเมื่อน้องๆ เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ต้องได้เรียนอย่างมีความสุขและมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเรื่องเหล่านี้กระทรวง (อว.) จะพยายามดูแลอย่างเต็มที่ ขณะที่ กำลังจะทำอีกเรื่องที่สำคัญ คือ การให้ทุนการศึกษา คือถ้าใครอยากเรียนต้องได้เรียน และปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยก็มีทุนการศึกษาให้มากมาย ซึ่งในส่วนนี้ (อว.) ก็จะเข้าไปดูแลให้มากขึ้น เพราะอีกทางหนึ่งก็ยังเป็นการช่วยลดภาระของ (กยศ.) และภาระการกู้ยืมเรียนของนักศึกษาได้ด้วย
นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียนยังมีข้อเสนอต่างๆ ให้ (รมว.อว.) นำไปพิจารณา อาทิ การเพิ่มจำนวนสนามสอบ TCAS ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ยังมีข้อติดขัดในบางส่วน รวมถึงอยากให้ปฏิรูประบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้ค้นพบความชอบหรือความถนัดของตัวเอง เป็นต้น โดยนางสาวศุภมาสจะรับไปหารือกับ ทปอ. เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages