กองคดีฮั้วประมูล DSI ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นขบวนการกีดกัน การแข่งขันราคาในโครงการจัดเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, October 29, 2023

กองคดีฮั้วประมูล DSI ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นขบวนการกีดกัน การแข่งขันราคาในโครงการจัดเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์


การปรับปรุงประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องจักรโรงงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ DSI อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษ กรณี       น่าเชื่อว่าโครงการจัดเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและทดแทนเครื่องจักรโรงงานของสำนักงาน อ.ส.ค. มีบริษัทเอกชน ส. มีการสมคบกันกับ บริษัทเอกชน พ. เพื่อกีดกันไม่ให้บริษัทเอกชน อ. ไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรม โดยวิธีการไม่ยอมขายเครื่องจักรและอุปกรณ์หรือขายให้แต่กำหนดราคาสูงกว่าราคาปกติทั่วไป อันเป็นการกระทำโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (จำนวน 5 แห่ง) รวมมูลค่าความเสียหาย 889,812,000 บาท รายละเอียดดังนี้
           
1.สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 135,215,304 บาท และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 17,176,404 บาท (คดีพิเศษที่ 220/2566)
2.สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 270,974,592 บาท (คดีพิเศษที่ 221/2566)
3.สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 219,964,416 บาท (คดีพิเศษที่ 222/2566)
4. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 246,481,284 บาท (คดีพิเศษที่ 223/2566
           
โดย ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตํารวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อํานวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ นายศุภภางกูร พิชิตกุล รองผู้อํานวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และ นางสาวเนรัญชรา กอมะณี ผู้อำนวยการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ฯ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ได้นำหมายค้นของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 จุด เพื่อค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปทำการเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มีนโยบายให้ปราบปรามคณะบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตใช้เอกชนเป็นเครื่องมือทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ฮั้วประมูล) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พร้อมทุ่มเททรัพยากร และบูรณาการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
           
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ www.dsi.go.th หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรี ทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages