ผบช.สตม. รุดตรวจ ตม.สะเดา รับ นทท.มาเลเซีย ยกเว้นกรอกเอกสาร - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, October 31, 2023

ผบช.สตม. รุดตรวจ ตม.สะเดา รับ นทท.มาเลเซีย ยกเว้นกรอกเอกสาร


วันที่ 1 พ.ย.2566 เวลาประมาณ 07.00 น. : พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 รรท.ผบช.สตม. ได้บินด่วน ลงตรวจ ด่าน ตม.สะเดา จ.สงขลา เพื่อตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซีย หลังรัฐบาลสั่งเลิกกรอกเอกสารเข้าประเทศ หรือ ตม.6 เพื่อลดขั้นตอน และส่งเสริมการเที่ยวไทย ฟื้นเศรษฐกิจใต้ ตามนโยบายรัฐบาล

พล.ต.ท.อิทธิพลฯ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. ให้ สตม. มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เข้ามาเที่ยวในไทยมีจำนวนมากติด 3 อันดับแรกของประเทศ โดยเฉพาะช่วงปี 2566 ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. มีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าไทยอันดับ 1 ถึง 1.5 ล้านคน และกว่า 90% เข้าทางด่านชายแดนทางบกไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะ ด่าน ตม.สะเดา จ.สงขลา

ดังนั้น รัฐบาล จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 31 ต.ค.2566 ยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ ใบ ตม.6 ที่ ด่าน ตม.สะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย.2566-30 เม.ย.2567)

ตนในฐานะ รรท.ผบช.สตม. จึงบินด่วน ลงตรวจความพร้อมของ จนท.ด่าน ตม.สะเดา จ.สงขลา โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการให้ความสำคัญกับการตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี โดยยึดหลักการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ และให้บริหาร จัดการ กำลังเจ้าหน้าที่ (ตม.) ตามช่องตรวจ ให้เพียงพอต่อปริมาณจำนวนคนที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยในช่วงที่มีคนเดินทางจำนวนมาก ผู้บังคับบัญชาต้องลงมาควบคุม กำกับ ดูแล บริหารเหตุการณ์ อย่างใกล้ชิด และกำชับให้สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ หากขัดข้อง ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชา เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งถึงสิทธิของคนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบ ตม.6 และให้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบในทุกๆ ช่องทาง

นอกจากนั้น สตม. ได้มีหนังสือถึงสถานทูตมาเลเซีย แจ้งให้ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์คนสัญชาติมาเลเซีย ทราบแล้วด้วยส่วนหนึ่ง

สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่มีหมายจับ และการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages