ยันกระทรวง อว.ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังนายกสโมสรนักศึกษาฯ อุเทนถวายยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่เดิม - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, October 31, 2023

ยันกระทรวง อว.ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังนายกสโมสรนักศึกษาฯ อุเทนถวายยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่เดิม


เผยสัปดาห์นี้ได้รายชื่อคณะทำงานพิจารณาหาทางออกร่วมกัน

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2566 นายทักษิต เรียบร้อย นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมคณะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องขอคัดค้านการย้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยมี พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง (อว.),น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง (อว.),ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง (อว.) รักษาการราชการแทนปลัดกระทรวง (อว.) และ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานคณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ มารับหนังสือ โดยนายทักษิต ระบุว่าสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาปัจจุบัน ถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมติเห็นชอบดำเนินการตามคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้ย้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวายออกจากพื้นที่ปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอคัดค้านการย้ายพื้นที่ตั้งและขอให้มีการทบทวนการย้ายสถานศึกษาไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ รวมทั้งให้พิจารณาหาทางออกและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เดิมให้ยังคงเป็นสถานศึกษาภายใต้ชื่ออุเทนถวายต่อไป

ด้าน น.ส.สุชาดาฯ กล่าวหลังรับหนังสือว่า น.ส.ศุภมาสฯ มีนโยบายอยากให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน การจัดประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด โดยตนขอยืนยันว่า รมว.กระทรวง (อว.) จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นหลัก ตามนโยบายยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การจัดประชุมฯ ก็เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โดยกระทรวง (อว.) จะเป็นเจ้าภาพตั้งคณะทำงานโดยมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะทำงานชุดนี้ ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่คัดค้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเห็นรายชื่อของคณะทำงานชุดดังกล่าวNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages