ดร.หิมาลัย เป็นประธานจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศ" โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา รุ่นที่ 5 อินเดีย – เนปาล - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, October 29, 2023

ดร.หิมาลัย เป็นประธานจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศ" โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา รุ่นที่ 5 อินเดีย – เนปาล


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร "มูลนิธิพระราหู" ร่วมกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศ" โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 5 ณ ประเทศอินเดีย–เนปาล


โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) และประธานที่ปรึกษา "มูลนิธิพระราหู" ประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ และประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่และบวชชี รวมทั้ง กัลยาณมิตร คณะลูกศิษย์ที่ติดตาม เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งได้รับเมตตาจาก พระครูเกษม สังวรกิต ดร.รองเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) ได้กล่าวให้โอวาท และอนุโมทนาแก่ผู้ร่วมโครงการฯ


นอกจากนี้ พล.ต.ท.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อดีตประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 4 รวมทั้ง นาวาอากาศโทหญิง กตษกร โสดาศรี ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ อดีตผู้บวชชี รุ่นที่ 3 ให้เกียรติมาเล่าถึงประสบการณ์บวชที่ผ่านมาและให้ความรู้การปฏิบัติตนในประเทศอินเดีย ของรุ่นที่ผ่านมาให้กับคณะผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่  รุ่นที่ 5 พร้อมคณะลูกศิษย์ที่ติดตาม


สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 5 จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-15 ธ.ค.2566 ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 ท่าน แบ่งเป็นผู้บวชพระนวกะโพธิ จำนวน 36 ท่าน และบวชชี จำนวน 7 ท่าน โดยจะมีพิธีปลงผมนาค ให้แก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 5 ในวันที่ 28 พ.ย.2566 ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) หลังจากนั้นวันที่ 29 พ.ย.2566 คณะผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 5 จะเดินทางไปยัง วัดไทยพุทธคยา เพื่อทำพิธีบรรพชา ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา และทำพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นลำดับต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages