นครบาลยุคเปลี่ยนผ่าน #ล้างไพ่ ดันคนรุ่นใหม่ 50 ไฟแรงลุยงานหนัก โยน รอง ผบช.ไปเกินครึ่ง สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างอย่าง ?? 45-46 พาเหรดมาขึ้น รอง - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, October 26, 2023

นครบาลยุคเปลี่ยนผ่าน #ล้างไพ่ ดันคนรุ่นใหม่ 50 ไฟแรงลุยงานหนัก โยน รอง ผบช.ไปเกินครึ่ง สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างอย่าง ?? 45-46 พาเหรดมาขึ้น รอง


โผนายพลนครบาล ระดับ รอง ผบช.อาทิ

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ขึ้น รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก โยกมาขึ้น รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. มาขึ้น รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท.โยกมา รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.ทินกร รังมาศย์ รองผบช.สพฐ.ตร. โยกมา รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.วสันต์ อัครเกษม รอง ผบช.ภ.8 โยกมา รอง ผบช.น. 

พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผบก.น.8 ขึ้น รอง ผบช.น.

พล.ต.ต.พัลลภ อร่ามหล้า ผบก.ภ.จ.สมุทรปราการ ขึ้น รอง ผบช.น.


พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สปพ.โยกมา 

ผบก.น.8

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1

พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ ผบก.น.2

พล.ต.ต.สุระพรรณ นาทวรทัต ผบก.น.4

พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.น.5 โยกไป ผบก.ชลบุรี

พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ ขึ้น ผบก.น.6

พ.ต.อ.เกียรติคุณ สนธิเณร ขึ้น ผบก.น.7

พ.ต.อ.วิทวัฒน์ ชินคำ ขึ้น ผบก.น.5

พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ขึ้น ผบก.บก.จร.

พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี ขึ้น ผบก.น.9

พ.ต.อ.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ขึ้น ผบก.น.3

พ.ต.อ.วรวิทย์ ญาณจินดา ขึ้น ผบก.สปพ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages