รมว.ศุภมาส พบปะคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านอวกาศภาครเอกชนของญี่ปุ่น - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, October 24, 2023

รมว.ศุภมาส พบปะคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านอวกาศภาครเอกชนของญี่ปุ่น


ในโอกาสมาร่วมงาน Thailand Space Week 2023 พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากอวกาศ


เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2566 : ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น (ออท.ญี่ปุ่น) ได้เรียนเชิญนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง (อว.) และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง (อว.) รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง (อว.) ร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนจากหน่วยงานด้านอวกาศภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ The National Space Policy Secretariat,Cabinet Office of the Government of Japan และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (The Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงาน Thailand Space Week 2023 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 

โอกาสนี้ รมว.กระทรวง (อว.) ได้กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่า ไทยกับญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศกันมายาวนานกว่า 135 ปี ซึ่งญี่ปุ่นถือเป็นประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของไทยที่มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี กระทรวง (อว.) ในฐานะที่เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมที่จะเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ รวมทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ และในระดับภูมิภาค
รมว.กระทรวง (อว.) กล่าวต่อว่า สำหรับงานสัปดาห์อวกาศแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thailand Space Week 2023) ที่กระทรวง (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลจากเทคโนโลยีอวกาศ (New Space Economy) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากอวกาศด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมนานาชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages