“ศุภมาส” ต่อยอดความสำเร็จธีออส-2 เปิด อว. รับ รมว.การอุดมศึกษาและวิจัยฝรั่งเศส - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, October 20, 2023

“ศุภมาส” ต่อยอดความสำเร็จธีออส-2 เปิด อว. รับ รมว.การอุดมศึกษาและวิจัยฝรั่งเศส


พร้อมลงนามความร่วมมือด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับความสัมพันธ์ เน้นความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน

 

วันที่ 20 ต.ค.2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ ศ.ซีลวี เรอตาโย รมว.การอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และร่วมลงนาม “แถลงการณ์แสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยของทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน 


นางสาวศุภมาสฯ กล่าวว่า โครงการธีออส-2 ซึ่งตนได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยไปดูแลการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเมื่อต้นเดือนนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีมาก และเป็นตัวอย่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย พร้อมกับความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยในวันนี้รัฐมนตรีด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยของฝรั่งเศส พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ซึ่งตนได้นำผู้บริหารของหน่วยงานของ อว. เข้าหารือด้วย ผลจากการหารือทั้งสองฝ่ายตกลงจะผลักดันความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก รวมทั้งต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการธีออส-2 และปีแห่งนวัตกรรมฝรั่งเศส - ไทย 2566 ตามโร้ดแมปการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางการอุดมศึกษาและวิจัยระหว่างกันภายในปี พ.ศ.2567 นี้


รมว.อว.กล่าวต่อว่า ทั้งสองประเทศได้ลงนามแถลงการณ์แสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยของไทยและฝรั่งเศส เพิ่มความร่วมมือกันทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย การจัดงานและการเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวิชาการ เป็นต้น


ด้าน ศ.ซีลวีฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมความสำเร็จของโครงการธีออส-2 ซึ่งได้ขึ้นสู่วงโคจรแล้วและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทย รัฐบาลฝรั่งเศสพร้อมขยายความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและร่วมสนับสนุนทุนศึกษาวิจัย ตลอดจนพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการดำเนินการในรูปแบบทวิภาคี และระดับภูมิภาค


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages