“ศุภมาส” แจงแต่งตั้งอธิการบดี มสธ.คนใหม่ เป็นภารกิจของกระทรวง อว. ที่จะต้องดูแลให้มีบุคลากรที่จะปฎิบัติงานตามหน้าที่อยู่แล้ว - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, October 31, 2023

“ศุภมาส” แจงแต่งตั้งอธิการบดี มสธ.คนใหม่ เป็นภารกิจของกระทรวง อว. ที่จะต้องดูแลให้มีบุคลากรที่จะปฎิบัติงานตามหน้าที่อยู่แล้ว

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากมีประเด็นข้อกฎหมายและแนวปฎิบัติ.จึงต้องมีความรอบคอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกรุณาต่อไป

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยกรณีนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามความคืบหน้าการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ว่า กระทรวง (อว.) และตนไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งอธิการบดี (มสธ.) มาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเป็นห่วงต่อการบริหารงานศึกษาในมหาวิทยาลัยและผลกระทบที่จะเกิดต่อนักศึกษา โดยขณะนี้ กระบวนการแต่งตั้งอธิการบดี (มสธ.) มีขั้นตอนการถอดถอนอธิการบดีรายเดิมของ (มสธ.) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ขณะเดียวกัน สภา (มสธ.) ก็ได้มีการรวบรวม ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มสธ.คนใหม่ไปพร้อมๆ กันเพื่อประกอบการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีตามลำดับขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี (มสธ.) เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกรุณา กระทรวง (อว.) ได้มีการหารือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องดังกล่าวแล้ว เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สลค ซึ่งหากผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages