DSI ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าแหล่งท่องเที่ยว “สวิตเซอร์แลนด์ แดนจะนะ หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ลิวง” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, December 8, 2023

DSI ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าแหล่งท่องเที่ยว “สวิตเซอร์แลนด์ แดนจะนะ หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ลิวง”

ท้องที่ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 : กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดย พันตำรวจตรี นิมิตร พรหมมา รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ว่าที่ร้อยตรี สนั่น สันหลี ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.2 (นาทวี) เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา) 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สงขลา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ร่วมกันลงพื้นที่ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบ กรณี มีการกล่าวหาว่ามีกลุ่มนายทุนที่ใช้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ แดนจะนะ หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ลิวง” ทำการบุกรุกและยึดถือครอบครองป่าและพื้นที่ประทานบัตรที่สิ้นอายุแล้ว
จากการลงพื้นที่ พบมีสิ่งปลูกสร้าง เช่น ศาลาพักผ่อนทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ที่กักเก็บน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ บนเนื้อที่ 195-2-42 ไร่ โดยมีการนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ แดนจะนะ หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ลิวง” ซึ่งเบื้องต้นพบว่าดำเนินการโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ อันเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 และมาตรา 55 ประกอบมาตรา 72 ตรี ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษคดีพิเศษเลขที่ 234/2565 แล้ว เจ้าพนักงานจึงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้รวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อคำนวณมูลค่าความเสียหายต่อไป
ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมในการป้องกันปราบปราม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติ และเป็นภารกิจสำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีพิเศษที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า 
ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages