สรุปผลความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ สถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, December 8, 2023

สรุปผลความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ สถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น. : นายพสุวัชร์ มะโนนัย ประธานสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย (สนขท.),ศาสตราจารย์ ดุษฎีบัณฑิต ชัยยงค์ พรหมวงค์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันนักข่าวฯ และ Mr. B. M . Anvar Sadath ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ,นายสิทธิกร แสนทวี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ นาย มนัสวิน เอมะสิริ ผู้จัดการฝ่ายไอที เข้าพบ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร  อธิการบดี,รศ.ประกาศิต โสไกร รองอธิการบดี และ รศ.ดร.สืบตระกูล สุชาติ รองอธิการบดี เพื่อสรุปผลความคืบหน้าความร่วมมือ ในการเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสี่ บางเขน กทม.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages