พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู ชวนทำความดี ในวันพ่อแห่งชาติ แจกของส่งความสุขสู้ภัยหนาว - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, December 5, 2023

พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู ชวนทำความดี ในวันพ่อแห่งชาติ แจกของส่งความสุขสู้ภัยหนาว

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ลานของโรงเรียน บ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู,นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิ พร้อมด้วย พี่ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ,พี่ ต้น อธิวัฒน์ สนิทวงษ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัคร พร้อม เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และ ขุนพลรวงข้าวสายเหนือ (อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ภาคเหนือในเคลือข่าย)
ได้เดินทางนำสิ่งของ ถุงยังชีพ ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน มามอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่รวมถึง ประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวม 2,000 ชุด 
นอกจากนั้นยังมอบเงินสดครัวเรือนละ 500 บาทอีกด้วย
พี่ บิณฑ์ ได้เปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะผู้บริหารเหล่าดารา เจ้าหน้าที่ และ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู,เคลือข่าย สายเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารข้าราชการ กำนัน นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เหล่าพสกนิกรจังหวัดลำปาง ต่างร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความผาสุก ร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทรงค้นคิดวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของประชาราษฎรผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาพระราชทาน "ศาสตร์แห่งพระราชา" เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และ ยั่งยืน ทรงใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยผลงานโครงการมากกว่า 4000 โครงการ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งภายในประเทศ และ จากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่ปวงพสกนิกรไทย
ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประเทศต่างๆ หลายประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง "พ่อของแผ่นดิน" พระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงใจ ทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของปวงชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมจิต พร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิจนิรันดร์
มูลนิธิร่วมกตัญญู จะเดินตามแนวรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และประเทศชาติในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของมูลนิธิร่วมกตัญญูในครั้งนี้
โดยการมอบ เงินสดคนละ 500 บาท พร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน,คนเผ่า และ โรงเรียนต่างๆ จำนวน 18 โรงเรียน พร้อมทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ตำบลร่องเคาะและใกล้เคียง รวมทั้ง ชุดดับไฟป่าและหน่วยป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่ จ.ลำปาง แพร่ น่าน จำนวน กว่า 2,000 ชุด
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มหาภูมิพลอดุลยเดชNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages