วช. คว้า 4 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล พร้อมพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ภายในงาน “DG Awards 2023” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, December 6, 2023

วช. คว้า 4 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล พร้อมพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ภายในงาน “DG Awards 2023”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Award 2023) หรือ DG Awards 2023 จำนวน 4 รางวัลประกอบด้วย
- รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับที่ 5
- รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
- รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
- รางวัลหน่วยงานคุณภาพ ด้านบุคลากรดิจิทัล 
การมอบรางวัลดังกล่าว จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งยกระดับบริการภาครัฐสู่ประชาชน ให้สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 
ในวันดังกล่าว ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) ได้มอบหมายให้ นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก (วช.) เข้าร่วมรับรางวัล ทั้งนี้ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 หรือ DG Awards 2023 ที่ (วช.) ได้รับทั้ง 4 รางวัล ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจ ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ของ (วช.) ที่ยกระดับการบริการสำหรับนักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและประชาชน มุ่งให้ผลงานวิจัย องค์ความรู้จากงานวิจัยนำสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ทุกมิติ  พร้อมขับเคลื่อนให้บุคลากร (วช.) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกการบริการให้แก่ประชาชน อีกทั้งยกระดับระบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ e-Service ให้มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages