ผบ.ทบ.เปิดกิจกรรม เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาดโดย รด.จิตอาสา 25,000 นาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมรับชมไลฟ์กิจกรรมจากทั่วประเทศ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, December 13, 2023

ผบ.ทบ.เปิดกิจกรรม เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาดโดย รด.จิตอาสา 25,000 นาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมรับชมไลฟ์กิจกรรมจากทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด โดย รด.จิตอาสา 25,000 นาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และรับชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหารจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านจอ LED ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โดยมี พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน,พลตรี จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ คณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้การต้อนรับ
กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความปรารถนาให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้ทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดั่งพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และร่วมใจกัน ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตลอดปีมหามงคล 2567 เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567
จึงเกิดเป็นกิจกรรม เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด โดยรด.จิตอาสา 25,000 นาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยเชิญชวนให้นักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป (นับตามวันเกิดจริง หากอายุ 17 ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง) ที่มีความพร้อมทางร่างกายและมีความสมัครใจ เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ที่ถือได้ว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเหลือ ต่อความหวัง ต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้อีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง และมีความต้องการโลหิตจำนวนมาก
กิจกรรมในวันนี้ กล่าวได้ว่า เป็นการบริจาคโลหิตครั้งยิ่งใหญ่ อย่างเป็นทางการ ในนามของนักศึกษาวิชาทหาร โดยมียอดผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ จำนวน 32,789 นาย แบ่งเป็น นักศึกษาวิชาทหารจากส่วนกลาง ที่บริจาคโลหิต ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาโดยมี ทหาร จำนวน 4,042 นาย และในส่วนภูมิภาค มีจำนวน 28,747 นาย (แบ่งเป็น กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 5,931 นาย, กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 13,401 นาย กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6,881 นาย และกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 2,534 นาย )
ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เผยแพร่ภาพความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมในวันนี้ จากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Google Meet มายังจอ LED ณ เวทีกลาง โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารให้ผู้ร่วมงานได้รับชม และถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูป ของ หน่วยบัญชาการักษาดินแดน ให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านและในพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ได้รับชมภาพความยิ่งใหญ่และร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน 
สำหรับการบริจาคโลหิตในพื้นที่ส่วนกลาง เริ่มดำเนินการในห้วงแรก ระหว่างวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2566 ณ สถานที่รับบริจาค19 แห่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (9 แห่ง)สมุทรปราการ (2 แห่ง) นครปฐม (1 แห่ง) นนทบุรี (3 แห่ง) สมุทรสาคร (1 แห่ง) และ ปทุมธานี (3 แห่ง) มียอดนักศึกษาวิชาทหารที่สมัครใจร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 2,204 นาย และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนตลอดปี 2567 เช่นเดียวกันกับในส่วนภูมิภาค
สำหรับกิจกรรม เติมโลหิตครั้งใหญ่ให้กาชาด โดย รด.จิตอาสา 25,000 นาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เป็นกิจกรรมการบริจาคโลหิตครั้งยิ่งใหญ่ อย่างเป็นทางการ ในนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในปีหน้า
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages