“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, December 2, 2023

“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

ก่อนประชุม ครม.นอกสถานที่ เตรียมใช้งานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดพัฒนาศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การยกเว้นค่าสมัคร TCAS รอบแอดมิชชั่น

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี.(ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ว่า  ตนจะประชุมมอบนโยบายการทำงานด้าน (อววน.) พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านภูมิประเทศที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน ที่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวย และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา ดังจะเห็นจากเป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี แหล่งวัฒนธรรมและประเพณี เช่น เทศกาลผีตาโขน เทศกาลบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว จ.เลย เป็นต้น ซึ่งพร้อมที่พัฒนาศักยภาพให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน เพื่อเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัด กระทรวง (อว.) พร้อมให้การสนับสนุน ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด (อว.) มาบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดและพัฒนาศักยภาพขงพื้นที่ให้โดดเด่นกว่าเดิม

“นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทยได้เน้นย้ำผลักดันให้กระทรวง (อว.) เป็น กระทรวงเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชนจึงสำคัญเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมกับยกระดับทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชน” รมว.กระทรวง (อว.) กล่าวและว่า

นอกจากนี้ ตนจะไปติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการของกระทรวง อว.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เช่นUDRU NEXTs และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill–reskill บัณฑิตพันธุ์ใหม่รวมทั้งเรื่องเร่งด่วนคือ เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในระยะสั้นที่ต้องดำเนินการโดยทันที คือการยกเว้นค่าสมัคร TCAS รอบแอดมิชชั่นโดยเราจะเริ่มตั้งแต่ “TCAS 67” ในเดือน พ.ค.2567  โดยนักเรียนแต่ละคนจะสามารถสมัครเลือกคณะ 1-10 อันดับได้ฟรี เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้สูงสุดคนละ 900 บาท ซึ่งในเรื่องนี้ขอให้ให้สำนักงานปลัดกระทรวง (อว.) เร่งหารือแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่าย TCAS กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages