ติวเข้ม มส.16 เข้าใจ "CSR”สู่ความยั่งยืน ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่ทุกธุรกิจ-องค์กร ต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, December 4, 2023

ติวเข้ม มส.16 เข้าใจ "CSR”สู่ความยั่งยืน ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่ทุกธุรกิจ-องค์กร ต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ที่อาคารออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ดร.วรวุฒิ ไชยศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) ได้บรรยายถึงหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณะ ที่เข้าอบรมหลักสูตร มส.รุ่นที่ 16 ว่า Corporate Social Responsibility เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมี เป้าหมาย ให้สังคมมีความสุข ประชาชนอยู่ดี กินดี ธุรกิจมีกำไร และธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ทำไมธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับ CSR เพราะกระแสความต้องการความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม และต่อมวลมนุษยชาติ ธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมได้ 2 รูปแบบ คือ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงตลาด (Marketing-Driven Social
Initiative) และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงองค์กร (Corporate- Driven Social Initiative) ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Creating Shared Value) ให้เกิดแก่ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กรในทุกมิติ
"CSR” สู่ความยั่งยืน ไม่ใช่หน้าที่ แต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นของธุรกิจทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ต้องร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อสิ่งแวดล้อม และมวลมนุษย์ชาติของโลก
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages