คณะเหยื่อเมาแล้วขับเข้ายื่นหนังสือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, April 5, 2024

คณะเหยื่อเมาแล้วขับเข้ายื่นหนังสือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


เพื่อขอให้กำหนดนโยบายการบังคับใช้กฎหมายปกป้องความ ปลอดภัยเยาวชนจากการเมาแล้วขับ ในฐานะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
เนื่องด้วยจากความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของคนไทยซึ่งขาดระเบียบวินัย ขาดพื้นฐานการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเดียวกันระบบอุปถัมถ์ ระบบคอรัปชั่นก่อให้เกิดอภิสิทธิ์ชนขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  มีสถิติบาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้นจนน่าวิตก จากการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับพบว่าเด็กเยาวชนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถ ทั้ง ๆกฎหมายได้กำหนดไว้ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียกับเยาวชนของชาติที่จะเติบโตขึ้นกำลังสำคัญเป็นอนาคตของประเทศ

อย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ปรากฎว่าสถานบันเทิง ร้านค้า บุคคล กลุ่มบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนทั้งทางตรง ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย จ่ายแจก ชักชวน เชิญชวนให้เด็กเยาวชนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนไปสู่การเสียชีวิตจากอุบัติบนท้องถนนถูกดำเนินคดีเลยแม้แต่รายเดียว ทั้งที่กฎหมายมีบทลงโทษกำหนดไว้

ทั้งนี้นายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับพร้อมคณะได้เดินทางมายังกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯเพื่อยื่นหนังสือเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เม.ย.2567 เวลา 09.00 น. เพื่อขอให้ท่านนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องความปลอดภัยเยาวชนจากการเมาแล้วขับ 

โดยขอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด) กรณีที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กเยาวชนอายต่ำกว่า 20 ปี และตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ขอให้มีการสืบสวนขยายผลไปยังสถานบันเทิง ร้านค้า บุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนรายนั้นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนนำไปสู่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นำตัวมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสถานบันเทิง ร้านค้า บุคคล กลุ่มบุคคล ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับดำเนินการด้วยมุ่งหวังจะก่อให้เกิดความปลอดภัยกับลูกหลานจากภัยแอลกอฮอล์ เป็นการแสดงออกในฐานะเหยื่อจากการเมาแล้วขับที่ไม่ปรารถนาให้มีลูกหลานคนใดเป็นเหยื่อจาการเมาแล้วขับเหมือนพวกเรา ไมมีวาระซ่อนเร้น วาระทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น
ดำ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages