รพ.พญาไท 3 จัดอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แก่ตำรวจนครบาล เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, April 27, 2024

รพ.พญาไท 3 จัดอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แก่ตำรวจนครบาล เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 โดยได้รับเกียรติจาก  นพ.อภิชัย โตวณะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 3 และ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ การเข้าอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในงานมีการสอนวิธีช่วยเหลือชีวิติขั้นพื้นฐาน CPR ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้ร่วมเข้าอบรมได้ปฏิบัติจริงทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พว.ดวงพร แหล่งหล้า,พว.พัชราภรณ์ เพชรรัตน์  BLS instructor เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไท 3 มีความยินดีอย่างยิ่งที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแล และหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลประชาชน ช่วยเหลือสังคมต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages