ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, April 5, 2024

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ท่านวสันต์ ศรีอันประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 20 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมศรี 2 เมษายน 2567 โดยมีนางกัญจน์พร มั่งมี ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานถึงผลสำเร็จของการจัดโครงการฯ ณ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมยศ อรุณศรีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ท่านเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ประธานคณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติร่วมพิธี
โครงการ รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 20 กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยมีเยาวชนผู้หลงผิด สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 42 ราย ซึ่งเยาวชนที่ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างภาคภูมิ ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ
ซึ่งในพิธีดังกล่าวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณ กล่าวคำมั่นสัญญาต่อหน้าพระครูโกวิทสุตสาร ประธานสงฆ์ในพิธีว่าจะกลับไปตั้งใจเล่าเรียน หรือประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริต ตั้งตนเป็นคนดี และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต 
การจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพลตรีรณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก สนับสนุนด้านการสถานที่ ทีมงานวิทยากรและครูฝึก เพื่อฝึกอบรมเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการจาก คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages