ทัพนักวิจัย สวทช. พร้อมแสดงนวัตกรรม BCG พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 "NAC2024" - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, April 1, 2024

ทัพนักวิจัย สวทช. พร้อมแสดงนวัตกรรม BCG พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 "NAC2024"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมวิชาการประจำปี (สวทช.) ครั้งที่ 19 (19th NSTDA Annual Conference : NAC2024) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการจัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรือ NAC2024 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation” เพื่อตอบเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ได้กำหนดไว้ใน 4 มิติ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม-เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ-เพิ่มการพึ่งพาตนเอง-สร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยสู่ความยั่งยืน
โดยการจัดงาน NAC2024 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ผ่านการจัดสัมมนา 48 หัวข้อ,การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 57 ผลงาน และกิจกรรม Open House ที่ สวทช. พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน และ NAC Market ตลาดสินค้านวัตกรรมและสินค้าชุมชนมากมายมาจำหน่ายในราคาพิเศษ
“และในวันที่ 29 มี.ค.2567 (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ สามารถติดตามรับชมการถ่ายสดผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT 2HD ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป”
การจัดงาน NAC2024 มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคึกคัก ทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ (สวทช.) รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ CBAM: การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของไทย มุ่งสู่โอกาสทางธุรกิจ,AI Thailand ก้าวไปไกลถึงไหนแล้ว,การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย,เปิดโลกการทดลองวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติ,วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทย : ความหวังของอนาคตสุกรไทย เป็นต้น
ผู้ที่สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี (สวทช.) ครั้งที่ 19 หรือ งาน NAC2024 สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2564 8000


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages