พิธีเปิดการแข่งขัน “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์” (รอบคัดเลือก) - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, April 1, 2024

พิธีเปิดการแข่งขัน “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์” (รอบคัดเลือก)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กรีฑานักเรียน “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 โดยมี นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์” (รอบคัดเลือก) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา (ทีมโซนตะวันตก อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท และอำเภอโคกโพธิ์ไชย) พร้อมด้วย นายทินกร ชาทอง รอง สพป.ขอนแก่น เขต 2 และมี นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ขอนแก่น เขต 2 เกมส์” (รอบคัดเลือก) ณ สนามกีฬาบ้านเกิ้ง (ทีมโซนตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย) ซึ่งมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ฯ นักกีฬาและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
นายอภิชัย เสนาโยธี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา- กรีฑา นักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2 เกมส์ (รอบคัดเลือก) ในวันนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ และชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ การแข่งขันกีฬานั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และและขอให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอโคกโพธิ์ไชย ทุกคน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตามนโยบายที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีการจัดการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตองและกรีฑา สามารถดูตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ที่ https://sites.google.com/view/kk2-sport


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages