สถาบัน NEA เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านระบบ E-Academy เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีขีดจำกัด - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, April 26, 2023

สถาบัน NEA เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านระบบ E-Academy เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีขีดจำกัด


สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับความเข้มแข็งด้านการค้าระหว่างประเทศ คือ การพัฒนาบุคลากรหรือผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศให้มีความรู้และทักษะด้านการค้าระหว่างประเทศที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมรับมือกับโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สถาบัน NEA เชื่อว่าคนไทยทุกท่านคือทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สุดของประเทศ ดังนั้น สถาบัน NEA จึงได้เดินหน้ามุ่งกระจายความรู้ ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจแบ่งปัน Sharing knowledge = Sharing Economy" ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออฟไลน์ จนถึงระบบการเรียนการสอนแบบ "ออนไลน์ ผ่านระบบดิจิทัล E-Academy" เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกสบายจากทุกที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับ ทุกภาคส่วนของประเทศ เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างทั่วถึง ง่ายดาย ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบ E-Academy สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านหลักสูตรที่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศมากกว่า 70 หลักสูตร แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลักสูตรหลัก ได้แก่

1. กลุ่มหลักสูตร เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
2. กลุ่มหลักสูตร The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค
3. กลุ่มหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก
4. กลุ่มหลักสูตร ความรู้ด้าน E-Commerce และการค้ายุคใหม่
5. กลุ่มหลักสูตร ความรู้ด้านการเจาะตลาดต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร E-Academy ต่างๆ ของทางสถาบัน NEA สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรพร้อมทั้งสมัครเรียนได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp หรือสายด่วนโทร 1169 กด 1


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages